Consulta

En la Comunitat Valenciana regix la llei 4/2011 de 23 de març, de biblioteques de la C.V. A falta de Reglament que la desenvolupe, és aplicable el Reglament de Biblioteques Públiques de l'Estat i del Sistema Espanyol de Biblioteques, aprobat per R.D. 582/1989 de 19 de maig? 05/02/2019

Bon dia,

En la Comunitat Valenciana el Reglament de Biblioteques Públiques de l'Estat i del Sistema Espanyol de Biblioteques només és aplicable a les biblioteques de titularitat estatal, la gestió de la qual ha sigut transferida a la Generalitat Valenciana.

Salutacions,